شیوه طراحی پرسشنامه

برای طراحی پرسشنامه باید مراحل زیر طی شود:


گام اول: بررسی ابزارهای استفاده شده در پژوهش‌های مرتبط: قبل از هرچیز بهتر است پژوهشگر منابع لازم راجع به موضوع را مطالعه و دانش تخصصی خود در زمینۀ مورد نظر را تکمیل کند. ممکن است در این مرحله، پرسشنامه‌های مشابه نیز پیدا شوند و به کمک پژوهشگر بیایند.

گام دوم: طراحی محتوای پرسش‌ها، جمله‌بندی، و قالب پاسخگویی به پرسش‌ها: در واقع، این مرحله مهمترین مرحلۀ طراحی پرسشنامه است. پژوهشگر پس از آنکه دانش تخصصی خود را افزایش داد و پیشینه‌های مرتبط را مطالعه کرد، نوبت به آن می‌رسد که بر اساس اهداف پژوهش به طراحی پرسش‌ها و گویه‌های مناسب برای طرح در پرسشنامه بپردازد. این مرحله هم شامل طراحی محتوا می‌شود و هم طراحی ساختار. بنابراین، پژوهشگر باید دربارۀ نوع پرسش‌ها و قالب پاسخ مورد انتظار به یک پرسش/گویه تصمیم‌گیری کند.

گام سوم: ترتیب و اولویت پرسش‌ها: اولویت‌بندی پرسش‌ها مرحلۀ سوم طراحی یک پرسشنامه است. بنابراین، پژوهشگر پس از آنکه در مورد محتوا و ساختار پرسش‌ها/گویه‌های پرسشنامه تصمیم گرفت، باید تشخیص دهد چه گویه‌هایی در ابتدا و انتهای پرسشنامه قرار گیرند، و ترتیب پرسش‌ها به چه صورت باشد.

گام چهارم: تأیید همترازها: همترازها افرادی هستند که از دانش تخصصی لازم در یک زمینۀ موضوعی برخوردارند، و نظر آنها می‌تواند موجب ارتقای اعتبار یک کار علمی شود. پژوهشگر پس از آنکه پرسشنامه را تهیه کرد، بهتر است آن را در اختیار همترازها قرار دهد تا بازخورد آنها نیز دریافت شود.

گام پنجم: اجرای طرح پایلوت (یا آزمایشی): پس از طراحی اولیۀ پرسشنامه و دریافت نظر همترازها، برای آزمودن تناسب ابزار با اهداف مورد بررسی در پژوهش باید دست به اجرای یک طرح آزمایشی (یا پایلوت) زد. در این طرح ابزار پژوهش میان نمونۀ کوچکی از افراد توزیع می‌شود و بازخوردهای این پیمایش دریافت می‌شود. اجرای این مرحله در طراحی ابزار بسیار مهم است، چراکه ابزار پژوهش در عمل مورد سنجش قرار می‌گیرد.

گام ششم: اصلاح و بازنگری: پس از اجرای طرح پایلوت نقاط ضعف ابزار مشخص خواهد شد و بازخوردهای لازم در اختیار پژوهشگر قرار می‌گیرد. بنابراین، پژوهشگر می‌تواند بر اساس این اطلاعات و بازخوردها پرسشنامه را اصلاح کند تا بهتر بتواند به هدف پژوهش دست یابد.

گام هفتم: تهیۀ ویرایش نهایی پرسشنامه برای توزیع: پس از انجام تمامی مراحل فوق، نسخۀ نهایی پرسشنامه آماده شده و در میان نمونۀ پژوهش توزیع خواهد شد.

 

انجام مقالات، پایان نامه، پروژه  در کلیه رشته ها
با نازل ترین قیمت
شماره های تماس
09137297454

09382015446


ایمیل
amayesh.south@gmail.com

/ 0 نظر / 43 بازدید